ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην Σίνδο, και καλύπτουν ένα χώρο 3000μ². Το εκσυγχρονισμένο κτίριο διαθέτει γερανογέφυρες, των 5 και 16 τόννων, καθώς και διαδρόμους φόρτωσης και εκφόρτωσης. Το κτίριο πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και η διάταξη των εργαλειομηχανών στο χώρο του μηχανουργείου είναι σχεδιασμένη ώστε να υπάρχουν ανοιχτοί διάδρομοι για την ασφαλή μετακίνηση προσωπικού και πελατών.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Το μηχανουργείο Φραντζή διαθέτει μια σειρά εργαλειομηχανών που τις χειρίζεται εξειδικευμένο προσωπικό, για να παράγει ολοκληρωμένα προϊόντα. Τα μηχανήματα της εταιρίας είναι χωρισμένα σε τμήματα παραγωγής και κάθε τμήμα είναι οριοθετημένο στο χώρο της εταιρίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος χρόνος παραγωγής των προϊόντων.

Τα τμήματα των μηχανημάτων χωρίζονται σε:

  • Τμήμα CNC
  • Τμήμα τόρνευσης και φρεζαρίσματος
  • Τμήμα κοπής γραναζιών
  • Τμήμα κοπής και λείανσης γραναζιών τύπου κορώνα-πηνίο (γωνιακή κίνηση)
  • Τμήμα λείανσης
  • Τμήμα βαρέων μηχανημάτων
  • Τμήμα ηλεκτροσυγκολλήσεων

Εκτός από τα μηχανήματα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για συναρμολόγηση μειωτήρων και αποθήκη πρώτων υλών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έχοντας εφαρμόσει σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 9001:2008I, η ποιότητα των προϊόντων μας αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κατά την κατασκευή τους σε συνδυασμό με τη συνεπή παράδοσή τους.

Θεσσαλονίκη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Γ Φάση Ο.Τ.42 Τ.Θ. 1395 Τ.Κ. 570 22 T +30 2310 517182 / +30 2310 523687 E info@frantzis.net © FRANTZIS 2014