ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 
Γ' Φάση Ο.Τ.42 Τ.Θ. 1395 Τ.Κ. 570 22

Τ +30 2310 517182 / +30 2310 523687  
F +30 2310 518472

Γραβάνης Χρήστος / Υπεύθυνος παραγωγής
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

christos.gravanis@frantzis.net

Φραντζής Κωνσταντίνος / Υπεύθυνος εταιρίας
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

kostas.frantzis@frantzis.net

Θεσσαλονίκη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Γ Φάση Ο.Τ.42 Τ.Θ. 1395 Τ.Κ. 570 22 T +30 2310 517182 / +30 2310 523687 E info@frantzis.net © FRANTZIS 2014